جداول وزنی ناودانی

ناودانی یکی از پروفیل‌های پرکاربرد در صنعت و ساختمان است که ظاهر آن از یک جان افقی به همراه دو بال عمودی تشکیل شده است و محل اتصال این دو بال با جان دارای انحنایی در زاویه درونی آن است. جدول وزنی ناودانی در انواع مختلف وجود دارد. این محصول فولادی در دو نوع پرسی و فابریک با توجه به روش تولید آن‌ها وجود دارد. از نگاهی دیگر این محصول فولادی را به دو صورت ساده و مشبک نیز تولید می‌کنند.

نوع مشبک که از ورق گرم گالوانیزه تولید می‌شوند و با توجه به مشبک بودن در تولید ساختمان‌های سبک و حوزه‌های دیگر کاربرد فراوانی دارند، لذا با توجه به کاربرد گسترده این نوع در کنار سایر انواع محاسبه وزن در هنگام خرید و مصرف، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

استاندارد در بر گیرنده استاندارد اروپایی DIN EN 1026-1:2009 برای نوع سنگین و استاندارد روسی GOST 8240: 1997 برای نوع سبک است.

جدول وزن ناودانی سنگین

سایز (mm)وزن هر متر شاخه (Kg/m)ارتفاع (h)عرض بال (b)وزن شاخه ۶ متری (Kg/m)وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m)
۸۰۸٫۶۵۸۰۴۵۵۱٫۹۱۰۳٫۸
۱۰۰۱۰٫۶۱۰۰۵۰۶۳٫۶۱۲۷٫۲
۱۲۰۱۳٫۴۱۲۰۵۵۸۰٫۴۱۶۰٫۸
۱۴۰۱۶۱۴۰۶۰۹۶۱۹۲
۱۶۰۱۸٫۶۱۶۰۶۵۱۱۱٫۶۲۲۳٫۲

 

جدول وزن ناودانی سبک

سایز (mm)وزن هر متر شاخه (Kg/m)ارتفاع (h)عرض بال (b)وزن شاخه ۶ متری (Kg/m)وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m)
۸۰۷٫۰۵۸۰۴۰۴۲٫۳۸۴٫۶
۱۰۰۸٫۵۹۱۰۰۴۶۵۱٫۵۴۱۰۳٫۰۸
۱۲۰۱۰٫۴۱۲۰۵۲۶۲٫۴۱۲۴٫۸
۱۴۰۱۲٫۳۱۴۰۵۸۷۳٫۸۱۴۷٫۶
۱۶۰۱۴٫۲۱۶۰۶۴۸۵٫۲۱۷۰٫۴