جدول وزنی و اشتال پروفیل

پروفیل فولادی به هر نوع قطعه‌ای با سطح مقطع ثابت گفته می‌شود. اما مشخصات مقاطعی مثل میلگرد، تیرآهن، لوله، تسمه، چهار پهلو، نبشی و ناودانی با توجه به پرکاربرد بودن آن­ها در دسته‌های مجزایی توصیف می‌شوند.

به طور کلی منظور از مقاطع، قوطی‌های طویل با سطح مقطع مربعی و مستطیلی توخالی است. بیشترین کاربرد این محصول فولادی در صنایع خودرو سازی و ساختمان سازی بوده و استفاده از قوطی در سبک سازی سازه‌های فلزی نقش بسزایی دارد؛ بنابراین با توجه به کاربرد وسیع این نوع آهن آلات محاسبات وزنی و تعیین وزن قوطی و پروفیل یکی از مهم‌ترین محاسبات برای کاربردهای ذکر شده می‌باشد.

وزن پروفیل مربع
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۱۲۰*۲۰۰/۶۲
۲۱۲۵*۲۵۰/۷۸
۳۱۳۰*۳۰۰/۹۶
۴۱۳۵*۳۵۱٫۱۲
۵۱۴۰*۴۰۱٫۲۵
۶۱/۲۵۲۰*۲۰۰/۷۵
۷۱/۲۵۲۵*۲۵۰/۹۸
۸۱/۲۵۳۰*۳۰۱٫۱۹
۹۱/۲۵۳۵*۳۵۱٫۳۹
۱۰۱/۲۵۴۰*۴۰۱٫۵۵
۱۱۱/۵۲۰*۲۰۰٫۹۱
۱۲۱/۵۲۵*۲۵۱٫۱۷
۱۳۱/۵۳۰*۳۰۱٫۴۲
۱۴۱/۵۳۵*۳۵۱٫۶۴
۱۵۱/۵۴۰*۴۰۱٫۸۶
۱۶۱/۵۴۵*۴۵۲٫۱۲
۱۷۱/۵۵۰*۵۰۲٫۳۳
۱۸۱/۵۶۰*۶۰۲٫۸۲

 

جدول وزن قوطی
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۲۲۰ × ۲۰۱٫۲۶
۲۲۲۵ × ۲۵۱٫۵۷
۳۲۳۰ × ۳۰۱٫۸۹
۴۲۳۵ × ۳۵۲٫۲
۵۲۴۰ × ۴۰۲٫۵۲
۶۲۵۰ × ۵۰۳٫۱۴
۷۲۶۰ × ۶۰۳٫۷۷
۸۲۷۰ × ۷۰۴٫۴
۹۲۸۰ × ۸۰۵٫۰۳
۱۰۲۹۰ × ۹۰۵٫۶۶
۱۱۲۱۰۰ × ۱۰۰۶٫۲۹
۱۲۲٫۵۲۰ × ۲۰۱٫۵۷
۱۳۲٫۵۳۰ × ۳۰۲٫۳۶
۱۴۲٫۵۴۰ × ۴۰۳٫۱۴
۱۵۲٫۵۵۰ × ۵۰۳٫۹۳
۱۶۲٫۵۶۰ × ۶۰۴٫۷۲
۱۷۲٫۵۷۰ × ۷۰۵٫۵
۱۸۲٫۵۸۰ × ۸۰۶٫۲۹
۱۹۲٫۵۹۰ × ۹۰۷٫۰۷
۲۰۲٫۵۱۰۰ × ۱۰۰۷٫۸۶
۲۱۲٫۵۹۰ × ۹۰۶٫۹۸
۲۲۲٫۵۱۰۰ × ۱۰۰۷٫۸۱
۲۳۲٫۵۱۱۰ × ۱۱۰۸٫۶۲
۲۴۲٫۵۱۳۵ × ۱۳۵۱۰٫۴۸
۲۵۲٫۵۱۴۰ × ۱۴۰۱۱٫۰۲

 

جدول وزن قوطی مربع
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۳۳۰ × ۳۰۲٫۸۳
۲۳۳۵ × ۳۵۳٫۳
۳۳۴۰ × ۴۰۳٫۷۷
۴۳۴۵ × ۴۵۴٫۲۴
۵۳۵۰ × ۵۰۴٫۷۲
۶۳۶۰ × ۶۰۵٫۶۶
۷۳۷۰ × ۷۰۶٫۶
۸۳۸۰ × ۸۰۷٫۵۵
۹۳۹۰ × ۹۰۸٫۴۹
۱۰۳۱۰۰ × ۱۰۰۹٫۴۳
۱۱۳۱۱۰ × ۱۱۰۱۰٫۳۸
۱۲۳۱۳۵ × ۱۳۵۱۲٫۷۳
۱۳۳۱۴۰ × ۱۴۰۱۳٫۲
۱۴۳٫۵۴۵ × ۴۵۴٫۹۵
۱۵۳٫۵۵۰ × ۵۰۵٫۵
۱۶۳٫۵۶۰ × ۶۰۶٫۶
۱۷۳٫۵۷۰ × ۷۰۷٫۷
۱۸۳٫۵۸۰ × ۸۰۸٫۸
۱۹۳٫۵۹۰ × ۹۰۹٫۹
۲۰۳٫۵۱۰۰ × ۱۰۰۱۰٫۹۵
۲۱۳٫۵۱۱۰ × ۱۱۰۱۱
۲۲۳٫۵۱۳۵ × ۱۳۵۱۴٫۸۵
۲۳۳٫۵۱۴۰ × ۱۴۰۱۵٫۴

 

وزن قوطی مربع
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۴۵۰ × ۵۰۶٫۲۸
۲۴۶۰ × ۶۰۷٫۵۶
۳۴۷۰ × ۷۰۸٫۸
۴۴۸۰ × ۸۰۱۰٫۰۶
۵۴۹۰ × ۹۰۱۱٫۳۲
۶۴۱۰۰ × ۱۰۰۱۲٫۵۷
۷۴۱۱۰ × ۱۱۰۱۳٫۷۲
۸۴۱۳۵ × ۱۳۵۱۶٫۹۷
۹۴۱۴۰ × ۱۴۰۱۷٫۶۱
۱۰۴٫۵۱۰۰ × ۱۰۰۱۴٫۱۵
۱۱۴٫۵۱۱۰ × ۱۱۰۱۵٫۵۶
۱۲۴٫۵۱۳۵ × ۱۳۵۱۹٫۰۱
۱۳۴٫۵۱۴۰ × ۱۴۰۱۹٫۸۱

 

وزن پروفیل قوطی
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۵۱۰۰ × ۱۰۰۱۵٫۷۲
۲۵۱۱۰ × ۱۱۰۱۷٫۲۹
۳۵۱۳۵ × ۱۳۵۲۱٫۲۲
۴۵۱۴۰ × ۱۴۰۲۲٫۰۱

 

جدول وزن پروفیل قوطی مربع
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۶۱۰۰ × ۱۰۰۱۸٫۸۶
۲۶۱۱۰ × ۱۱۰۲۰٫۷۵
۳۶۱۳۵ × ۱۳۵۲۵٫۴۷
۴۶۱۴۰ × ۱۴۰۲۶٫۴۱

 

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۱۱۰×۲۰۰٫۴۷
۲۱۱۰×۲۵۰٫۵۵
۳۱۱۰×۳۰۰٫۷۱
۴۱۲۰×۳۰۰٫۷۹
۵۱۲۰×۴۰۰٫۹۴
۶۱۳۰×۴۰۱٫۱
۷۱٫۲۵۱۰×۲۰۰٫۶
۸۱٫۲۵۱۰×۲۵۰٫۶۹
۹۱٫۲۵۱۰×۳۰۰٫۷۹
۱۰۱٫۲۵۲۰×۳۰۰٫۹۸
۱۱۱٫۲۵۲۰×۴۰۱٫۱۸
۱۲۱٫۲۵۳۰×۴۰۱٫۳۷
۱۳۱٫۵۱۰×۲۰۰٫۷۱
۱۴۱٫۵۱۰×۲۵۰٫۸۳
۱۵۱٫۵۱۰×۳۰۰٫۹۴
۱۶۱٫۵۲۰×۳۰۱٫۱۸
۱۷۱٫۵۲۰×۴۰۱٫۴۱
۱۸۱٫۵۳۰×۴۰۱٫۶۵
۱۹۱٫۵۵۰×۴۰۲٫۱۲
۲۰۱٫۵۲۵×۵۰۱٫۷۷
۲۱۱٫۵۳۰×۵۰۱٫۸۹
۲۲۱٫۵۲۰×۶۰۱٫۸۹
۲۳۱٫۵۳۰×۶۰۲٫۱۲
۲۴۱٫۵۴۰×۶۰۲٫۳۶
۲۵۱٫۵۵۰×۶۰۲٫۵۹
۲۶۱٫۵۴۰×۸۰۲٫۸۳
۲۷۲۱۰×۲۰۰٫۹۴
۲۸۲۱۰×۲۵۱٫۰۰۱
۲۹۲۱۰×۳۰۱٫۲۶
۳۰۲۲۰×۳۰۱٫۵۷
۳۱۲۲۰×۴۰۱٫۸۹
۳۲۲۳۰×۴۰۲٫۲
۳۳۲۵۰×۴۰۲٫۸۳
۳۴۲۲۵×۵۰۲٫۳۶
۳۵۲۳۰×۵۰۲٫۵۲
۳۶۲۲۰×۶۰۲٫۵۱
۳۷۲۳۰×۶۰۲٫۱۴
۳۸۲۴۰×۶۰۳٫۱۴
۳۹۲۵۰×۶۰۳٫۴۶
۴۰۲۴۰×۸۰۳٫۷۷
۴۱۲۶۰×۸۰۴٫۴
۴۲۲۴۰×۱۰۰۴٫۴
۴۳۲۵۰×۱۰۰۴٫۷۲
۴۴۲۶۰×۱۲۰۵٫۶۶
۴۵۲٫۵۲۰×۳۰۱٫۹۶
۴۶۲٫۵۲۰×۴۰۲٫۳۶
۴۷۲٫۵۳۰×۴۰۲٫۷۵
۴۸۲٫۵۵۰×۴۰۳٫۵۴
۴۹۲٫۵۲۵×۵۰۲٫۹۵
۵۰۲٫۵۳۰×۵۰۳٫۱۴
۵۱۲٫۵۲۰×۶۰۳٫۱۴
۵۲۲٫۵۳۰×۶۰۳٫۵۴
۵۳۲٫۵۴۰×۶۰۳٫۹۳
۵۴۲٫۵۵۰×۶۰۴٫۳۲
۵۵۲٫۵۴۰×۸۰۴٫۷۲
۵۶۲٫۵۶۰×۸۰۵٫۵
۵۷۲٫۵۴۰×۱۰۰۵٫۵
۵۸۲٫۵۵۰×۱۰۰۵٫۸۹
۵۹۲٫۵۶۰×۱۲۰۷٫۰۷
۶۰۲٫۵۶۰×۲۲۰۱۱٫۰۰۴
۶۱۳۲۰×۴۰۲٫۸۳
۶۲۳۳۰×۴۰۳٫۳
۶۳۳۵۰×۴۰۴٫۲۴
۶۴۳۲۵×۵۰۳٫۵۴
۶۵۳۳۰×۵۰۳٫۷۷
۶۶۳۲۰×۶۰۳٫۷۷
۶۷۳۳۰×۶۰۴٫۲۴
۶۸۳۴۰×۶۰۴٫۷۲
۶۹۳۵۰×۶۰۵٫۱۹
۷۰۳۴۰×۸۰۵٫۶۶
۷۱۳۶۰×۸۰۶٫۶
۷۲۳۴۰×۱۰۰۶٫۶
۷۳۳۵۰×۱۰۰۷٫۰۷
۷۴۳۶۰×۱۲۰۸٫۴۵
۷۵۳۶۰×۲۲۰۱۳٫۲۲
۷۶۳٫۵۵۰×۴۰۴٫۹۵
۷۷۳٫۵۳۰×۶۰۴٫۹۵
۷۸۳٫۵۴۰×۶۰۵٫۵
۷۹۳٫۵۵۰×۶۰۶٫۰۵
۸۰۳٫۵۴۰×۸۰۶٫۶
۸۱۳٫۵۶۰×۸۰۷٫۷
۸۲۳٫۵۴۰×۱۰۰۷٫۷
۸۳۳٫۵۵۰×۱۰۰۸٫۲۵
۸۴۳٫۵۶۰×۱۲۰۹٫۹۱
۸۵۳٫۵۶۰×۲۲۰۱۵٫۴۱
۸۶۴۴۰×۶۰۶٫۲۳
۸۷۴۵۰×۶۰۶٫۹۲
۸۸۴۴۰×۸۰۷٫۵۴
۸۹۴۶۰×۸۰۸٫۸
۹۰۴۴۰×۱۰۰۸٫۸
۹۱۴۵۰×۱۰۰۹٫۴۳
۹۲۴۶۰×۱۲۰۱۱٫۳۲
۹۳۴۶۰×۲۲۰۱۷٫۶۱
۹۴۴٫۵۶۰×۲۲۰۱۹٫۸۱
۹۵۵۶۰×۲۲۰۲۲
۹۶۶۶۰×۲۲۰۲۶٫۴۱